Pellets

VIDA Pellets

VIDA Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp,          en förnyelsebar produkt.

Det tillverkas nästan uteslutande av restprodukter från våra sågverk. Sågspån och kutterspån som enbart innehåller träfiber utan tillsatser av andra ämnen.

Därför är pellets ett högvärdigt biobränsle.

Vår produkt har ett jämt energiinnehåll och som ger minimalt med aska.

Högklassig och torr pellets med högt energivärde.

Denna pellets är, till skillnad mot vissa importerade produkter, mycket skonsam mot din brännare

Endast svensk råvara.

 

Mer information

Vida Pellets ger skön värme till låg kostnad.

Investeringskostnaden för att förbereda för pelletseldning och för att installerapanna är förhållandevis låg men varierar beroende på vilken värmekälla du haft tidigare.

Lägre driftskostnad, liten investering och jämnare värme är några kommentarer vi ofta får från våra kunder.

Bedömer man dessutom investeringskostnader, driftskostnader och miljöbelastning sin helhet är eldning med pellets överlägsen.

Pelletsen produceras i småsäck antingen 8 mm eller 6 mm, med 16 kg i varje, den levereras på pall med 832 kg/pall.

Ring för aktuellt pris.

 

Våra produkter